XESTIONA Asesores | Ayudas y Subvenciones
28
archive,paged,category,category-ayudas-subvenciones,category-28,paged-6,category-paged-6,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Finalidade/Obxectivo

Realización de diagnósticos tecnolóxicos e plans de mellora tecnolóxica mediante o asesoramento a empresas a través da utilización de centros tecnolóxicos, de outros centros de investigación e de consultoras especializadas para a implantación de solucións específicas.  

Tipo de apoio

Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.  

Beneficiarios potenciais

• As pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea (DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN EMPREGADO con contrato laboral.

Finalidade/Obxectivo

Proxectos de deseño de novo produto, puidendo incluir elementos de identidade gráfica, envase, embalaxe e comunicación sempre que estean asociados ao novo produto no mesmo proxecto.  

Tipo de apoio

Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.  

Beneficiarios potenciais

• As pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea (DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN EMPREGADO con contrato laboral.

Finalidade/Obxectivo

Realización de diagnósticos integrais de situación e elaboración e implantación de plans estratéxicos.  

Tipo de apoio

Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.  

Beneficiarios potenciais

• As pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea (DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN EMPREGADO con contrato laboral.

Finalidade/Obxectivo Proxectos que impliquen a adopción de novos modelos empresariais innovadores mediante a implantación de ferramentas de xestión avanzada. Tipo de apoio Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva. Beneficiarios potenciais - As pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea, que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN EMPREGADO con contrato laboral.

A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que, pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como traballadores ou traballadoras autónomos/as ou por conta propia, así como apoiar a consolidación dos seus proxectos empresariais fomentando a creación de emprego mediante a contratación indefinida da súa primeira persoa traballadora desempregada.

A finalidade destas axudas é a de colaborar en determinados gastos, con efectos do 1 de xaneiro de 2011, destinados a:
  • Apoiar a persoa con axudas técnicas ou produtos de apoio para o normal desenvolvemento da vida diaria.
  • Facilitar as adaptacións funcionais do fogar e a eliminación de barreiras arquitectónicas e de comunicación no interior da vivenda que contribúan a mellorar a autonomía persoal e a previr situacións de dependencia maiores, así como mellorar a súa accesibilidade.
  • Adquisición de próteses dentais e audífonos co obxecto de compensar as limitacións funcionais.
Beneficiarios: Persoas que teñan recoñecida

A concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas aos promotores de actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas existentes acollidos, polo que se establecen as axudas públicas en materia de vivenda a cargo da Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a xestión das previstas no Real decreto 2066/2008, do 12 de decembro, para o período 2009-2012.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.