XESTIONA Asesores | Ayudas y Subvenciones
28
archive,paged,category,category-ayudas-subvenciones,category-28,paged-5,category-paged-5,ajax_fade,page_not_loaded,,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

Resolución de 18 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica la Resolución del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establecen las bases reguladoras para la convocatoria del Programa de ayudas para la renovación de neumáticos, en el marco del Plan de intensificación del ahorro y la eficiencia energética.
Características. 1. Las ayudas que se regulan mediante las presentes bases revisten la modalidad de entrega dineraria sin contraprestación, sujeta al cumplimiento, ejecución y realización de los objetivos, actividades y condiciones establecidas por estas bases, de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Resolución de 22 de marzo de 2011, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de subvenciones del subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de I+D, Interempresas Internacional, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011.
Objeto de la convocatoria. 1. El subprograma de apoyo a la participación de empresas en programas internacionales de I+D (Interempresas Internacional) está orientado prioritariamente a favorecer la participación de empresas españolas en programas de cooperación

Resolución do 24 de marzo de 2011, da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións destinadas a entidades sen ánimo de lucro, para actuacións de difusión relacionadas co desenvolvemento da sociedade da información na Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013 e se procede á súa convocatoria para 2011 (procedemento administrativo PR521A).
  As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto impulsar a realización de actuacións de difusión e sensibilización, relacionadas especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da información na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 17 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a talleres de reparación de vehículos, Plan Renove para talleres de reparación de vehículos, para a adquisición de equipamento e adecuación das súas instalacións, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011. Procedemento (IN530C).
As subvencións reguladas por estas bases teñen por obxecto incentivar actuacións de investimento en equipamento e/ou instalacións en establecementos dedicados á reparación de vehículos en Galicia.

Orde do 23 de marzo de 2011 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para a potenciación do turismo mediante a mellora de establecementos restaurantes, e se procede á súa convocatoria para o ano 2011 (CT983I), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.
  Obxeto: Promoción e comercialización de Galicia como destino turístico de calidade, mediante a subvención a entidades privadas para a potenciación do turismo a través da mellora de establecementos restaurantes na Comunidade Autónoma de Galicia. Consideraranse actuacións subvencionables as que se citan a seguir:

Finalidade/Obxectivo

Identificación de necesidades tecnolóxicas, desenvolvemento de solucións técnicas e organizativas comúns e utilización de servizos avanzados compartidos por grupos de pemes.  

Tipo de apoio

Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.  

Beneficiarios potenciais

• As pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea (DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN EMPREGADO con contrato laboral.

Finalidade/Obxectivo

Proxectos presentados por grupos de empresas cuxa actividade forme parte da cadea de valor global dun produto, a través de proxectos integrados de xestión loxística, medioambiental ou enerxética e outros proxectos innovadores de implantación conxunta, como enxeñería concurrente ou deseño distribuído, destinados a mellorar procesos e produtos de empresas relacionadas pola cadea de valor.  

Tipo de apoio

Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.  

Beneficiarios potenciais

• As pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea (DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN EMPREGADO con contrato laboral.

Finalidade/Obxectivo

Implantación e certificación de sistemas de xestión medioambiental (ISO 14001), sistemas integrados de calidade e medioambiente (ISO 14001+ISO 9001), excelencia empresarial EFQM e sistemas de xestión da seguridade da información (ISO 27001 ou eventuais desenvolvementos posteriores)  

Tipo de apoio

Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.  

Beneficiarios potenciais

• As pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea (DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN EMPREGADO con contrato laboral.

Finalidade/Obxectivo

Implantación e certificación de acordo coas normas UNE 166.001 (proxectos de I+D+i) e UNE 166.002 (sistemas de xestión da I+D+i).

Tipo de apoio

Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.

Beneficiarios potenciais

• As pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea (DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN EMPREGADO con contrato laboral.

Finalidade/Obxectivo

Proxectos de desenvolvemento tecnolóxico aplicado desenvolvidos por pemes que impliquen a creación ou mellora substancial dun produto, proceso produtivo ou servizo de maior nivel tecnolóxico para adecuar a súa oferta ás esixencias dos mercados.

Tipo de apoio

Subvencións a fondo perdido en réxime de concorrencia competitiva.

Beneficiarios potenciais

• As pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola Comisión Europea (DOUE L 214, do 9 de agosto de 2008), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN EMPREGADO con contrato laboral.
Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.